PROIECT  EDUCATIV  JUDEŢEAN

Ediția a I – a

Decembrie 2017 – Iulie 2018

TEMA PROIECTULUIEdFilm – propuneri de auxiliare didactice digitale –

 

Argument

Proiectul educaţional EdFilm – propuneri de auxiliare didactice digitale îşi identifică necesitatea promovării în rândul cadrelor didactice şi elevilor prin diversificarea tipurilor de materiale didactice auxiliare necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ conform cerinţelor U.E. pentru un învăţământ modern bazat pe imaginaţie, talent, valoare, abilităţi de comunicare în limbi moderne, abilităţi de utilizare a computerului şi tablei interactive.

Multitudinea mijloacelor de informare în masă digitale a condus la scăderea interesului pentru lectură în rândul elevilor. Web site-urile de socializare, diversele pagini de internet, smartphone-urile îi atrag pe tineri tot mai mult spre mediul virtual decât spre lectură. Din cauza utilizării excesive a acestor gadget-uri, mulţi din elevii de gimnaziu şi de liceu au ajuns la un grad foarte ridicat de dependenţă de computer, smartphone şi reţelele de socializare. Printr-un studiu al Organizaţiei Salvaţi Copiii se aduce la cunoştinţa părinţilor şi cadrelor didactice că dependenţa de computer şi tot ceea ce înseamnă mijloace moderne de comunicare conduce spre un risc foarte ridicat de abandon şcolar, izolare socială, boli ale sistemului nervos.

Şcoala are datoria de a canaliza atenţia elevilor spre ceea ce le asigură o creştere armonioasă, dezvoltarea de abilităţi de comunicare directă cu mediul înconjurător – colegi, părinţi, profesori. Utilizarea mijloacelor audiovizuale într-un mod adecvat ajută la acea dorită dezvoltare intelectuală a elevilor. Canalizarea interesului elevilor spre lectură şi spre informare şi utilizare a tehnologiei digitale este ceea ce urmăreşte acest proiect.

Astfel, împreună cu partenerii noştri din România am realizat un proiect de colaborare la nivelul şcolilor care îşi propune să promoveze utilizarea mijloacelor audiovizuale moderne pe parcursul orelor la diverse discipline de învăţământ, dar şi în cadrul orelor opţionale şi activităţilor extracurriculare, astfel încât acestea să conducă spre lectură, spre aprecierea cuvântului scris, a valorilor culturii şi civilizaţiei europene, la alternarea utilizării mijloacelor audiovizuale moderne cu acelea tradiţionale pentru o dezvoltare intelectuală normală a elevilor.

Proiectul EdFilm este un prim pas spre ceea ce ne-am propus în anul şcolar 2017-2018, dar cu o continuare şi în ceilalţi ani, prin includerea acestei activităţi în Calendarul Activităţilor Educative al M.E.N.

Proiectul are ca prim pas promovarea utilizării mijloacelor audiovizuale în şcoli prin Concursul județean EdFilm. Acest concurs se află la prima ediţie. În cadrul proiectului vom organiza ateliere de lucru şi cursuri de formare în domeniu T.I.C. şi mijloacelor audiovizuale pentru disciplinele limbi moderne, limba şi literatura română, istorie, biologie, fizică, informatică. Vom extinde activităţile şi la celelalte discipline.

prof. Petrescu Alexandra

 

OBIECTIVE:

 OBIECTIVUL GENERAL /SCOPUL

 • obiectiv

Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin îmbinarea tehnicilor tradiţionale cu acelea moderne: îmbinarea textului scris cu imaginea şi sunetul pentru obţinerea unei informaţii complete, complexe şi atractive.

 • scop

Acest concurs urmăreşte promovarea tehnicilor audiovizuale şi interdisciplinarităţii în procesul de predare-învăţare, a valorilor şi talentelor elevilor şi cadrelor didactice pentru susţinerea unui învăţământ modern în concordanţă cu nevoile şi aşteptările elevilor în vederea asigurării unui învăţământ de calitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Prin intermediul acestui concurs, elevii vor fi capabili:

 • să utilizeze mai eficient calculatorul, camera video şi alte mijloace audio-video ca tehnici moderne în procesul de promovare a valorilor culturale naționale și internaționale;
 • să realizeze materiale didactice auxiliare moderne, în concordanţă cu standardele de calitate, coordonaţi de profesorii lor;
 • să promoveze valorile naţionale şi internaţionale în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
 • să conserve tradiţiile şi obiceiurile naţionale prin diseminarea acestora în ţări europene cu ajutorul filmului şi teatrului;
 • să atragă sponsori care să contribuie la promovarea actului educaţional prin fonduri necesare organizării de activităţi extraşcolare care să îndrume elevii către şcoală, diminuând, astfel, tendinţa de abandon şcolar şi transmiţându-le acestora informaţiile necesare înţelegerii tradiţiilor şi culturii altor ţări.

Auxiliarele didactice care participă la concurs trebuie să aibă un caracter european în domeniul educaţiei şi să poată fi introduse cu uşurinţă în programul normal al şcolilor din învăţământul preuniversitar, fiind un sprijin real pentru orele efectuate în mod tradiţional.

 RESURSELE PROIECTULUI

 RESURSE UMANE:

 INIŢIATORII PROIECTULUI:

       Prof. Loghinaș Grațiela  – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balș, jud.Olt

Prof. Petrescu Alexandra – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş, jud.Olt

 COORDONATORII PROIECTULUI:

Inspector Şcolar General: prof.  Ion Adrian Bărbulete

Inspector Școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare: prof.Luminița Floricel

Director: prof. Anghel Marian Viorel

Prof. Loghinaș Grațiela  – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş, jud.Olt

Prof. Petrescu Alexandra – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş, jud.Olt

Prof. Nițulescu Magdalena- Școala Gimnazială Baldovinești, jud. Olt

Prof. Stroie Manuela- Colegiul Tehnic Balș, jud. Olt

Prof. Ciobănelu Mihaela- Colegiul Tehnic „N. Bălcescu” Balș, jud. Olt

Prof. Țîrcomnicu Daniela Simona – Școala Gimnazială Vulpeni ,jud. Olt

Prof. Chera Virgil – Şcoala Gimnazială Pîrșcoveni, jud. Olt Reprezentată

ORGANIZATORII PROIECTULUI:

 Inspector Școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare: prof.Luminița Floricel

Director: prof. Anghel Marian Viorel                                                                                                 

Prof. Loghinaș Grațiela  – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş, jud.Olt

Prof. Petrescu Alexandra – Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş, jud.Olt

Prof. Nițulescu Magdalena- Școala Gimnazială Baldovinești, jud. Olt

Prof. Stroie Manuela- Colegiul Tehnic Balș, jud. Olt

Prof. Ciobănelu Mihaela- Colegiul Tehnic „N. Bălcescu” Balș, jud. Olt

Prof. Țîrcomnicu Daniela Simona – Școala Gimnazială Vulpeni ,jud. Olt

Prof. Chera Virgil – Şcoala Gimnazială Pîrșcoveni, jud. Olt

PARTENERI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt;
 • Asociația Pentru Dezvoltare Petre Pandrea;
 • Primăria oraşului Balş;

GRUP ŢINTĂ : elevii claselor  I-IV , V-VIII , IX-XII;

RESURSE TEMPORALE:

Durata proiectului : 8 luni –   Decembrie 2017 –  Iulie 2018

 TIPURI DE ACTIVITĂȚI : Activitățile din proiect se bazează mai ales pe strategii activ-participative : studiu de caz, joc de rol, dezbatere, lecții demonstrative, prezentări interactive, piese de teatru, realizarea de materiale didactice auxiliare, dar  și expoziții.

DESFĂŞURAREA ŞI MONITORIZAREA

    ♦  Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

    ♦  Proiectul se va desfăşura în perioada decembrie 2017- iulie  2018, cuprinzând următoarele  etape:

I. etapa de proiectare

     – proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi obţinerea avizărilor din partea ISJ ( octombrie – noiembrie  2017)

II. etapa de mediatizare ( decembrie 2017- ianuarie 2018)

     – promovarea proiectului  :

 • la nivelul şcolii prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral, Consiliul elevilor, şedinţele cu părinţii
 • cadrele didactice de diverse discipline vor urma cursuri vizând utilizarea noilor tehnici audiovizuale/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de tehnicile audiovizuale în vederea obţinerii de materiale didactice moderne şi înscrierea acestora în concurs; 1 decembrie- 20 decembrie
 • cadrele didactice vor deveni formatori pentru elevii implicaţi în proiect în utilizarea mijloacelor şi tehnicilor audiovizuale; 1 decembrie- 28 ianuarie 2018
 • constituirea, pe clase, a unor echipe de proiect ( 3-4 membri) ;
 • la nivel naţional prin site-urile didactice, site-ul liceului etc.

III. etapa de desfăşurare a proiectului

 • Lectorat tematic Consiliu profesoral : Realizarea si utilizarea softurilor educaționale  – 13 decembrie ;
 • Echipa de teatru va pune în scenă opere prevăzute de programa şcolară, dar şi alte opere literare din literatura română şi universală, studierea tradiţiilor şi obiceiurilor – derulare permanentă şi după încheierea proiectului . Pe 24 ianuarie prezentarea scenetelor la sala de festivitati a Liceului Teoretic „Petre Pandrea”.
 • Realizarea de materiale didactice auxiliare la diverse discipline de învăţământ.- derulare permanentă şi după încheierea proiectului.

 Concurs –  9 – 13 aprilie 2018:

 • înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;
  • trimiterea materialelor realizate către comisia de jurizare de la Liceul Teoretic Balş online.
 • Raport concurs – 4 iunie ;

IV.etapa de evaluare şi mediatizare a rezultatelor (  aprilie 2017 – iulie  2018)

 • În urma evaluării lucrărilor se vor întocmi clasamentele şi se vor acorda premii şi menţiuni,
 • După acordarea premiilor, organizatorii concursului – Liceul Teoretic „Petre Pandrea ” Balş– vor realiza cu cel puţin 10 de CD-uri/DVD-uri cu auxiliarele didactice premiate peste numărul de candidaţi. Multiplicarea va fi realizată la o editură de specialitate care va acorda şi un ISBN produsului obţinut. Apoi, fiecare şcoală premiată, inspectoratele şcolare, care au participat la concurs, şcolile participante, dar nepremiate, vor primi câte un CD cu aceste auxiliare didactice care pot fi folosite la orele de curs în funcţie de specialitate.
 • Vor fi realizate şi broşuri de informare de câte 15 de pagini, care prezintă concursul şi materialele premiate.
 • Web-site-ul concursului va conţine informaţii despre auxiliarele prezentate şi premiate la concurs.
 • Va fi realizat un film documentar despre Concursul EdFilm – organizare, materiale prezentate la concurs, materiale premiate, interviuri, comentarii de specialitate în ceea ce priveşte auxiliarele didactice participante la concurs, recomandări şi note critice.
 • Se va realiza raportul proiectului;

 

Regulamentul concursului cât și fișa de înscriere se pot descărca din fișierele atașate.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up