Circumscripția : Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș – 2 clase

Circumscripțiile școlare de pe raza județului OLT se pot consulta în documentul atașat.

Evaluarea psihosomatică a copiilor, acolo unde este cazul, se va face în perioada 1 martie – 23 martie 2018.

Înscrierea copiilor se va face în perioada 8 martie – 26 martie 2018 (prima etapa) la informaticianul liceului, de luni până vineri între orele 8:00-18:00

Documente necesare înscrierii :

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
  • Copie și original al certificatului de naștere al copilului;
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Dosar cu șină.

Liceul Teoretic „Petre Pandrea”  din Balș nu are criterii specifice de departajare.

Sălile de clasă în care va funcționa clasa pregătitoare dispun de toate condițiile necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv-educativ.

CALENDARUL COMPLET AL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018

A. Prima etapă: 8 martie – 26 martie 2018

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00

– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

30 martie 2018: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 12 aprilie – 18 aprilie 2018

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă
În perioada 24.04.2018 – 4.05.2018 va avea loc centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Olt a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up