A N U N Ț
Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, jud. Olt, organizează examen de promovare în grad superior a personalului didactic auxiliar pentru postul de laborant,  conform H.G.R. nr.286/23.03.2011:

 • 1 post laborant, gradul I A, studii superioare

 Condiţiile specifice:

 • să aibă o vechime de minim 6 luni în gradul profesional din care promovează;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Pentru înscrierea la examen / concurs candidații vor prezenta un dosar care conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la examen în vederea promovării;
 • copia actului de identitate;
 • adeverința eliberată din care să rezulte vechimea în gradul profesional și dovada că nu a fost sancționat disciplinar;
 • referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic.

Examenul constă în susținerea unei  probe scrise care va avea loc pe data de 18.03.2022 ora 1200 la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș

Rezultatele se vor afișa în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei la sediul instituției.

Dosarele se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 — cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordin Nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 3. Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Nome N.T.S. P.S.I. – Legea nr.319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele chimie și fizică — clasele IX— XII;

 

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up