Bani de liceu 2022-2023

„Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, in situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/luna), a fost majorata si valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, data fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economica actuala”, potrivit Ministerul Educației.

Prin urmare, pentru a fi eligibili, elevii trebuie sa provină din familii în care venitul mediu lunar este mai mic de 500 de lei per membru.

 Calendar –  bani de liceu 2022-2023

Conform anexei la OMEN nr. 3125.04.02.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educației si cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului național de protecție sociala „Bani de liceu”, calendarul de desfășurare a Programului național de protecție sociala „Bani de liceu” este următorul:

 • 15 – 25 septembrie — depunerea cererilor pentru Programul național de protecție sociala „Bani de liceu”;
 • 26 septembrie — 15 octombrie — efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilității cererilor depuse;
 • 25 septembrie — 16 octombrie — centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
 • 17 octombrie — afișarea pe internet a listei beneficiarilor;
 • 18 octombrie — 21 octombrie — depunerea contestațiilor
 • 22 octombrie — 25 octombrie — rezolvarea contestațiilor

Acte necesare – bani de liceu 2022-2023

 1. Venit brut lunar pe membru de familie realizat in lunile IUNIE, IULIE si AUGUST — maximum 500 RON.
 • Adeverințe de venit de la locul de munca al părinților sau
 • Declarație pe proprie răspundere ca nu au niciun venit, însoțită de adeverința de la primărie din care sa rezulte suprafața de pământ deținută sau lipsa ei — formular tipizat obținut de la primărie.
 1. Copiile certificatelor de naștere sau C.I./B. l. ale părinților si fraților.
 2. Adeverințe din care sa rezulte ca frații/surorile sunt elevi/studenți, eliberate de instituțiile de învățământ unde studiază aceștia.
 3. Copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevii orfani.
 4. Adeverința din care sa rezulte media generală a clasei a VIII-a si numărul de absențe nemotivate, eliberată de școala de proveniență — numai pentru elevii din clasa a IX-a.
 5. Copia certificatului de revoluționar al părintelui, daca este cazul.
 6. Adeverința medicala a elevului— daca este cazul, pentru bolile prevăzute de lege (informații suplimentare la secretariat).
 7. Cerere tip.
 8. Ancheta sociala făcută de primărie.
 9. Copia C.I. a elevului care solicita BANI de LICEU.
Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up