REGULAMENT CONCURS DE REFERATE ȘTIINȚIFICE
PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
,, OAMENI ȘI LOCURI DIN OLTENIA’’
Ediția a VI-a, 2018

       Concursul are următoarele secţiuni:
I. Contribuţia oamenilor de ştiinţă şi de artă olteni la dezvoltarea patrimoniului cultural naţional
● Eseurile vor aborda teme referitoare la opera unor personalităţi din domeniul ştiinţei sau al artei

II. Locuri şi evenimente istorice, obiceiuri şi tradiţii
●Eseurile se vor axa pe descrierea unor locaţii încărcate de istorie, a unor evenimente, precum şi a unor obiceiuri din trecut sau din prezent din viaţa comunităţilor din Oltenia

-înscrierea candidaţilor se face pe baza fişei care însoţeşte eseul, completată cu toate datele specificate;
-candidaţii pot participa cu câte o singură lucrare la fiecare dintre secţiunile concursului;
Lucrările vor respecta următoarele condiţii de redactare:
-format: PDF,
-numărul de pagini:3 (trei) în care pot fi inserate 1-3 fotografii, facsimile etc., a căror suprafaţă să nu depăşească 25% din spaţiul lucrării;
-alinierea textului:-30 mm stânga
-20 mm dreapta
-titlu centrat la 50 mm faţă de partea superioară
-font TIMES NEW ROMAN, versiunea românească ( cu semne diacritice), dimensiune font 12 (pentru titlu 14), distanţa între rânduri 1,5
-lucrările expediate după data limită nu vor fi înscrise în concurs
-nu se percep taxe de participare.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
• promovarea proiectului prin intermediul mass-media, al internetului: noiembrie 2017-ianuarie 2018;
• înscrierea participanţilor şi a lucrărilor pe adresa:
mariana70iacob@yahoo.com: 12-30 martie 2018;
• listarea lucrărilor, separarea pe secţiuni: 16- 20 aprilie 2018;
• evaluarea lucrărilor, stabilirea premiilor şi a clasamentelor: 23-27 aprilie 2018;
• comunicarea rezultatelor se va face pe mail-ul participanţilor: 27-30 apilie 2018;
• transmiterea prin poştă a diplomelor către participanţi: 27-30 aprilie 2018
• popularizarea rezultatelor concursului prin mass-media: 30 aprilie 2018

Criterii de evaluare a lucrărilor:
-încadrarea în tematica pe care o propune concursul: 20 de puncte
-noutatea subiectului tratat: 20 de puncte
-respectarea condiţiilor unei lucrări ştiinţifice: ipoteză, argumentare, demonstraţie, exemplificare, concluzie: 30 de puncte
-limbaj ştiinţific adecvat:20 de puncte
-10 puncte din oficiu

DIRECTOR,                                                                                               Coordonator proiect,
Profesor Marian-Viorel Anghel                                                                            profesor Mariana Iacob

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up