REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul de recrutare organizat de Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș

pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de

îngrijitor curățenie, gradul I, studii generale

Data desfășurării selecției dosarelor: 12.10.2023

  1. Locul desfășurării selecției dosarelor: Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș

 

Nr. crt. Numele și prenumele cadidatului Funcția contractuală pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor (Admis/Respins) Motivul respingerii dosarului (unde este cazul)
     1. 4322 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, gradul I G   ADMIS
     2.  4377 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, gradul I G  ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestatie în data de 13.10.2023- în intervalul de ore 09:00-12:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Afișat astăzi 12.10.2023, ora 1200, la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș.

Data și ora desfășurării probei scrise: – 17.10.2023, începând cu ora 900.

Locul desfășurării concursului: – sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea”, situat în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, jud. Olt.

 

Președinte Comisie Concurs,                                                                   Secretar Comisie Concurs,

Marian-Viorel ANGHEL                                                                             Cristina BĂNICĂ

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up