REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul de recrutare organizat de Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș

pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de

îngrijitor curățenie, gradul I, studii medii

  1. Data desfășurării selecției dosarelor: 30.10.2020
  2. Locul desfășurării selecției dosarelor: Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș
Nr. crt. Numărul înregistrării cererii de participare la concurs Funcția contractuală pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor (Admis/Respins) Motivul respingerii dosarului (unde este cazul)
1

 

3363 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, gradul I RESPINS -din documentele depuse la dosar nu rezultă vechimea minimă de 5 ani (vechime în muncă)
2 3474 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, gradul I RESPINS -din documentele depuse la dosar nu rezultă vechimea minimă de 5 ani (vechime în muncă)

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Deoarece în urma procedurii de selecției a dosarelor candidaților nici unul dintre cei doi candidați nu a obținut calificativul ADMIS concursul se suspendă urmând a se relua procedurile de scoatere la concurs.

 

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up