Literatura – cadru pentru învățarea socială și emoțională este un parteneriat strategic Erasmus+, schimb de bune practici între școli din Grecia, Italia, Portugalia, Spania și România, Liceul Teoretic „Petre Pandrea” fiind școala coordonatoare.
Perioada de desfășurare: 2019 – 2021. Din cauza pandemiei de coronavirus, proiectul s-a prelungit cu încă 12 luni, încheindu-se la 31 august 2022.

Detalii pe website-ul proiectului la adresa: https://socioemotionalliterature.ro   
Website-ul proiectului cuprinde și activitățile DEOR, materiale educaționale, planuri de lecții, o bibliotecă virtuală care poate fi accesată de orice persoană interesată de obiectivele proiectului, interviuri și articole de presă, alte materiale și instrumente educaționale de interes larg.

Școlile partenere din Grecia, Italia, Portugalia, Spania și România au identificat probleme similare în rândul elevilor lor în ultimii ani:
– programe școlare insuficiente care se ocupă de dobândirea competențelor secolului al XXI-lea;
– lipsa unor noi strategii și metode motivante de predare-învățare centrate pe nevoile elevilor;
– prea multă teorie oferită și prea puțină practică și dezvoltare a abilităților;
– abilitățile sociale, civice și interculturale ale elevilor, bunăstarea, sunt la un nivel scăzut. 30% dintre elevi (grupul țintă) din toate școlile partenere vin la liceu din medii sociale diferite: zone rurale, diferite zone dezavantajate economic, familii monoparentale, imigranți, diferite grupuri etnice. Ei nu știu cum să reacționeze în noul mediu educațional și nu se simt integrați, devin plictisiți, lipsiți de interes pentru studiu și cu o bunăstare emoțională scăzută. Apar și simptome de stres sau izolare. Toate acestea conduc la rezultate academice slabe și chiar la părăsirea timpurie a școlii.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei strategii de intervenție bazată pe dobândirea competențelor secolului al XXI-lea prin literatură într-un mod non-formal, interdisciplinar, european.
Obiective specifice:
O1. Crearea unei strategii de prevenție bazată pe învățarea socială și emoțională cu impact asupra abilităților sociale, civice, interculturale ale elevilor din cele 5 școli partenere până la sfârșitul lunii august 2022, și implementarea acesteia pe parcursul proiectului și în cei trei ani de sustenabilitate.
O2. Îmbunătățirea bunăstării elevilor, a abilităților sociale și emoționale, civice și interculturale, motivație și participare activă, pentru cel puțin 40% din cei 810 elevi (grupul țintă, 14 – 19 ani) din școlile partenere, până la sfârșitul anului 2022.
O3. Formarea cadrelor didactice în ceea ce privește învățarea socială, civică și emoțională pentru cel puțin opt profesori din cele cinci școli partenere în cinci evenimente comune de formare pe termen scurt a personalului până la sfârșitul proiectului.
Elevii din grupul țintă provin din grupuri eterogene, învățând în școli cu profiluri și specializări diferite: liceu teoretic, specializare și profiluri VET. Această situație ne oferă posibilitatea de a combina expertiza profesorilor din diferite domenii și specializări.

Proiect se propune a fi:
-activ-participativ. Acesta va oferi forme interactive de învățare bazate pe nevoi, pentru a ajuta elevii noștri să dobândească noi abilități;
-concentrat pe dezvoltarea personală și socială, civică și aptitudini pentru profesori și elevi (conștiința de sine) și pe competențe interculturale, conștientizare socială;
-explicit. Ținta este reprezentată de aptitudini socio-emoționale specifice.
Utilizarea literaturii ca instrument de dezvoltare socio-emoțională oferă elevilor perspective asupra propriilor situații de viață. Textele literare au inițiat și vor iniția și stimula dezbateri și soluționa conflicte, vor reduce anxietatea și comportamentele riscante.

Rezultate concrete și produse finale ale proiectului:
„The Living Story of Cultural Identity” este o carte scrisă de elevii din școlile partenere. Fiecare școală, câte un capitol.
„Bibliotherapy. Didactic Resources for Mind and Soul” este o resursă educațională deschisă care cuprinde o colecție de texte din literatura țărilor partenere, planuri de lecții, videoclipuri, metode non-formale și exemple de bună practică pentru dobândirea de abilități și competențe sociale, civice, interculturale și emoționale prin literatură și ca strategie de prevenire a comportamentelor riscante, inadaptabilitate și excluziune socială,
„e-Dictionary of Positive Language”. Elevii au studiat diverse texte literare și au participat la dezbateri pe tema proiectului, găsind exemple de cuvinte și expresii pozitive care demonstrează empatia, ajutorul reciproc, toleranța, cooperarea, reziliența.

Alte rezultate finale: “Bibliotherapy – an Anti-Bullying Tool”, “Pupils Insight Portfolio”.

Informațiile despre progresul proiectului au fost transmise și prin intermediul rapoartelor de tip Newsletter: Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4.

Evenimentele comune de formare a personalului pe termen scurt și colaborarea cadrelor didactice au contribuit la crearea strategiei de prevenire a izolării și eșecului școlar și dobândire a noilor abilități și competențe sociale, civice și interculturale. Strategia este aplicată în școlile partenere și este susținută sustenabilitatea pe termen lung prin diverse activități și noi proiecte Erasmus+.

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up